Planning

De verkoop is gestart

Het sein start bouw is inmiddels gegeven en van het totale plan is 90% reeds verkocht. De actuele beschikbaarheid vind je onder woningen of onder appartementen. Heb je interesse in een van de beschikbare woningen, neem dan contact op met het verkoopteam.

Oplevering

Na de start bouw duurt het nog ongeveer 18 maanden voordat de woningen worden opgeleverd. Dit betekent dat de woningen op zijn vroegst eind 2021 worden opgeleverd.

Inschrijven

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare woningen in Florijn moet je je digitaal inschrijven. Log in op jou account en vul het digitale inschrijfformulier volledig in. Mocht je hulp nodig hebben bij de inschrijving neem dan contact op met de makelaar.

Zelfbewoningsplicht

Voor de appartementen van ca. 50 m2 geldt een zelfbewoningsplicht. Dit betekent dat je na de oplevering van de woning zelf 3 jaar in de woning moet wonen en deze niet kunt onderverhuren en/of doorverkopen binnen deze termijn. Wanneer je de woning wel binnen deze termijn verkoopt, betaal je een boete aan de gemeente Utrecht.

Koop- en aannemingsovereenkomst

Zodra je besluit om een van deze woningen te kopen, sluit je als koper twee overeenkomsten: een koopovereenkomst met Hurks vastgoedontwikkeling en een aannemingsovereenkomst met Hurks bouw. Na het vervallen van de opschortende- en ontbindende voorwaarden levert Hurks vastgoedontwikkeling het appartementsrecht via een eigendomsoverdracht bij de notaris. Hurks bouw heeft vervolgens de verplichting de gekochte woning conform de verkooptekeningen te bouwen. De koopsom voor de grond betaal je op het moment van de eigendomsoverdracht bij de notaris. De aanneemsom betaal je in termijnen, gedurende de bouw.

Woningen als appartementsrecht

Alle woningen in Florijn zijn een appartementsrecht, dus ook de Stads- en Parkwoningen. Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw dat eigendom is van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Lees meer over de functie en werking van een VvE op www.eigenhuis.nl/vve.

Parkeerplaats

De parkeerplaatsen in de verdiepte parkeergarage worden allemaal juridisch gesplitst en ondergebracht in een aparte ondervereniging binnen de VvE. Het eigendom van de parkeerplaats is van gemeentewegen verplicht gekoppeld aan het eigendom van de woning en daarom niet afzonderlijk overdraagbaar.

Geen erfpacht

Het perceel waarop de woning is gebouwd, is volle eigendom van de Vereniging van Eigenaren. Er is geen sprake van erfpacht.

Woningborggarantie

De gebouwde woningen worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden van het Woningborg. Dit geeft je extra zekerheid bij de aankoop van je woning. Lees hierover meer op woningborg.nl.